Tjenester

Sveising

Vi har god kapasitet med over 350 ansatte og kan løse det meste. Våre produksjonsledere og formenn har lang erfaring i bransjen og kan stål. Vi leverer tjenester til kunder langs hele kysten og kan ved behov produsere på egne fasiliteter.

Hvite metaller

Vi har en egen avdeling i Hjørungavåg som produserer i rustfritt og aluminium. Her har vi god kapasitet i innendørs produksjonshaller, med krankapasitet og lett tilgang for både land- og sjøtransport.

Vi har god erfaring med å produsere blant annet fiskehandteringsutstyr, fiskefabrikker og ulike konstruksjoner. Ta kontakt der som du har et behov vi kan hjelpe med!

Utrustning

Vi kan bistå med det meste av utrustning og montering i maritim industri og mot havbruk. God kapasitet, fleksibilitet og vi reiser dit du har behov.

BAUTA-porten: unngå fall til sjø

Sjøfartsdirektoratet har kommet med nye anbefalinger om tiltak for å unngå fall til sjø fra servicefartøy (fartøygruppen «mindre lasteskip»).

Tiltakene er ment å forbedre sikkerheten til mannskapet og forebygge ulykker på sjøen. Et nødvendig tiltak for å hindre slike hendelser er å installere beskyttelsesbarrierer på skutesiden. BAUTA har derfor utviklet en enkel og godkjent løsning, som kan monteres uten driftsstans og varmt arbeid om bord.

Hos oss kan dere bestille komplett levering av port, med festemateriell og låsing.