Høy aktivitet i BAUTA - største oppdragsmengde noensinne

25. May 2024

BAUTA startet det nye året med høy aktivitet og største oppdragsmengde noensinne. Det jobbes på mange prosjekter fra Rørvik i nord til Florø i sør.

Grunder og produksjonsleder John Arve Sundet forteller ivrig om prosjektene det jobbes på i Bauta Maritime om dagen: «I Hjørungavåg jobber vi på et stort oppdrag for Aker Solutions sammen med Bauta Construction». At Maritime og Construction nå samarbeider på dette oppdraget, er et godt eksempel på synergien i konsernet. «Når vi løser ting sammen og på tvers av selskapene, er vi i stand til å ta på oss enda større oppdrag» forteller Sundet. Han legger til at selv om det er høy aktivitet nå, så er vi åpne for nye fremtidige oppdrag.

På avdelingen i Hjørungavåg jobber Bauta Maritime også på flere egne oppdrag. «Her jobber vi også med en forlengelse på 350 tonn for Myklebust, notbinger til Larsnes, og en konteiner-ramme til Fitjar samt et overbygg, trapper og støttestrukturer til et annet stort prosjekt».

Vi har også stor aktivitet spredt rundt hos flere kunder. «På Aukra jobber vi med stålseksjoner på 400 tonn til en forlengelse, og på Fiskerstrand bidrar vi med ombyggingen av Fanafjord som blant annet skal elektrifiseres. På Westcon i Florø holder vi på med subsea oppdrag, og vi er også i gang med en veldig stor ombygging av fabrikktråleren “Centurion Del Atlantico”. For Larsnes Mekaniske produserer vi en dekkshus-seksjon til Rofjell. Så vi har mye kjekt arbeid fremover».

Det er også mye spennende stålarbeid på gang i Bauta Construction. I tillegg til de store leveransene til Aker Solutions, holder de også på med fire fergekaier til Sande-sambandet, og en liggekai på Sølsnes. Dette tilsvarer til sammen 750 tonn stål.
«Selv om vi har mange store oppdrag, deltar vi også på flere mindre prosjekter som også er viktige for oss i BAUTA», sier John Arve.

BAUTA har i tillegg til egne fasiliteter og lokasjoner hos kunder, også tatt i bruk tomme ledige industrilokaler til sin produksjon. «Det er kjekt å bidra til aktivitet på lokasjoner hvor det ikke har vært andre oppdrag på en stund. Vi disponerer i dag lokaler på til sammen 12 000 kvm, i tillegg til at vi er ute og jobber på lokasjonene til kundene våre».

Bruken av tomme industrilokaler fører med seg positive ringvirkninger:

  • Lys og aktivitet i flere industri- og produksjonslokaler langs kysten som tidligere stod tomme.
  • Mer produksjon av stålkonstruksjoner i Norge, som tidligere har havnet i utlandet, og som hadde gjort det igjen om ikke kapasiteten var her. Dette gjelder både skip og offshore-konstruksjoner.
  • Bedre leveringstrygghet til norsk industri i en usikker tid.
  • Vi har stor tro på god utvikling videre og alle våre over 500 ansatte har 100% fast stilling, det gir stabilitet og forutsigbarhet både til kundene og våre tilsette.

2023 Bauta Group. All Rights Reserved

Personvern Rettigheter